MALÉ DERBY PRO PONY A COBY 140 KVH

V sobotu 16.06.2018 se na Skanzenu Stará Ves uskutečnilo ve spolupráci s Podkrušnohorským zooparkem a městem Chomutov malé derby pro poníky, kde ti úplně nejmenší jezdci, zastupující jak domácí oddíl, tak i přilehlé stáje, poměřili své síly hned ve třech disciplínách. První soutěží byla jízda zručnosti, která měla jezdce prověřit v ovladatelnosti svých čtyřnohých kamarádů. Avšak ani pro poníky nebyla tato jízda jednoduchá, byla totiž plná rozmanitých „strašidel“ ve formě například plyšáků či pestrobarevných fáborků.
Další dvě soutěže byly určeny pro pokročilejší děti, které závodily v parkuru - ten byl rozdělen do dvou úrovní. Všechny disciplíny byly zakončeny slavnostním dekorováním, a protože bylo prioritou těchto závodů, aby si je děti užily a odnesly si radostné vzpomínky, vítězi se stali úplně všichni. 
Děkujeme všem, kteří si užili tuto akci spolu s námi!

Velké díky patří také Městu Chomutov a Podkrušnohorskému zooparku Chomutov za podporu nejen při této události.

Fotky - parkur do 30 cm

Fotky - parkur do 50 cm

Fotky - jízda zručnosti