ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Poslední srpnový víkend byl pro členy Jezdeckého klubu Podkrušnohorského zooparku ve znamení loučení se s prázdninami. Trenéři si připravili pro děti bohatý program, jehož dominantou byl trojboj, ve kterém si děti poměřily své síly. První disciplínou byl parkur bez koně, jezdci tedy museli zdolat překážky po svých, pouze za podpory dřevěných ořů, a ještě museli udržet správný kurz. Druhou soutěží byly dostihy, taktéž bez živých koní, kde se projevila houževnatost a soutěživost všech zúčastněných. Posledním závodem byl orientační běh, který prověřil nejen fyzickou kondici běžců, ale zároveň i znalosti koňského světa pomocí deseti stanovišť, na kterých děti odpovídaly na záludné otázky.
Program byl okořeněn také ukázkou voltiže, tedy gymnastiky na koňském hřbetu, kterou si každý mohl zkusit. Večer pak bylo pro malé i velké připraveno opékání buřtů, projížďka večerním safari a závěrečná stezka odvahy. Po noci strávené ve stanové vesničce postavené nedaleko stáje došlo i na očekávané vyhodnocení akce a rozdávání výher, které nebyly jen věcné, ale i sladké.
Velké díky patří Podkrušnohorskému zooparku, bez jehož podpory by tato akce nemohla být uskutečněna, Městu Chomutov za celoroční podporu a také všem, kteří se na přípravě a organizaci celého víkendu podíleli.