VOLTIŽNÍ ZÁVODY CHOMUTOV

Dne 23.6. se v kryté jízdárně areálu Podkrušnohorského zooparku Chomutov konaly voltižní závody. Jednalo se o poslední kvalifikaci na letošní Mistrovství ČR ve voltiži, závodů se tedy zúčastnily teamy z celé republiky. 
V kategorii jednotlivci děti zvítězila Svobodová z TJ Slovan Frenštát, na druhém místě Váchová a na třetím Dvořáková, obě výše zmíněné JK PZOO Chomutov, na koni Míša, lonžér Peterková Blanka. V kategorii junior ženy B si vítězství vybojovala Cábová z TJ Slovan Frenštát. Domácí cvičenka Sušická obsadila 6. místo na koni Grand Arot a 9. místo na koni Clausewitz. Na koni Grand Arot získala 10.místo Klicperová. Koně Granda lonžovala Dušková Kateřina a Clausewitze Ing.Monika Panská. Julie Sušická svým startem potvrdila svou účast na MČR, a to překročením známky 5,5. V kategorii ženy junior A zvítězila Kyselá, v kategorii muži senior pak Hablovič z TJV Tlumačov. V kategorii skupin junior zvítězil JK voltiž Albertovec, v kategorii skupin děti TJ Slovan Frenštát a v soutěži dvojic Dvořáková - Krausová TJJ LUCKY Drásov.
Velké poděkování patří Městu Chomutov a PZOO Chomutov za podporu této povedené akce. Nemalý dík patří také členům JK PZOO a jejich rodičům, bez kterých by se přípravy a hladký průběh neobešly.