JEZDCI - velcí koně


    Členem klubu se může dítě stát dvojím způsobem, buď přechodem z pony klubu nebo vyplněním přihlášky a dodáním zdravotního potvrzení. Mladiství do 16 let musí mít potvrzení od zákonného zástupce.

    Všichni jezdci do 18 let mají povinnou bezpečnostní přilbu a jezdci do 17 let včetně mají navíc povinnou bezpečnostní vestu. Členové jsou automaticky pojištění na úraz, je však doporučeno ještě vlastní připojištění.

    Každý jezdec je přidělen na určitý den, na kterém se bude každý týden zúčastňovat tréninků. Ke tréninku však patří i péče o koně, jak před tak i po ježdění, a večerní krmení. Součástí členství je i víkendová služba, která vychází na každého jezdce jednou za 4 týdny. Služba obnáší raní krmení, kydání boxů, polední krmení, péče o koně, trénink a večerní krmení. V zimě probíhají tréninky na hale, v létě buď v hale nebo na venkovní pískové jízdárně. Pokud to jezdecké schopnosti jezdců dovolí a je hezké počasí, jezdí se také na krásné letní vyjížďky do přírody.

    Členský poplatek činí 400,-Kč/měsíc, každý člen má přidělený svůj vlastní variabilní symbol, který je nutné vyplnit při platbě na účet jezdeckého klubu.

KB číslo účtu: 115-1528260227/0100