Vítejte na stránkách Jezdeckého klubu při Podkrušnohorském zooparku Chomutov.
JK PZOO je spolek, v němž se děti učí základům péče o koně a poníky a základům jezdectví či voltiže. Klub každoročně pořádá několik různých akcí, navíc se členové klubu spolu s koňmi hojně účastní akcí pořádaných Podkrušnohorským zooparkem či městem Chomutov (např. Jízda tří králů, Masopust, Chomutovské slavnosti aj.).
To vše a mnohem více se dozvíte právě zde.
Děkujeme za Vaši návštěvu!

 

Číslo účtu pro placení členských příspěvků je: 115-1528260227/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno člena, za kterého hradíte příspěvky.

Výše členských příspěvků:

◦ trenéři, nejezdící, dlouhodobě nemocní - 100 Kč

◦ jezdci na velkých koních, voltižáci - 400 Kč

◦ poníkáři - 250 Kč