PONÍKÁŘI

    Pony klub začal v prostorách chomutovského zooparku fungovat již v roce 1975 a v podstatě se tak poníci stali zakladateli jezdeckého oddílu v Chomutově.

    Děti se mohou stát členy pony klubu po dosažení 8 let, pokud za ně zákonný zástupce vyplní přihlášku a dítě bude zdravotně schopné aktivně se účastnit tréninků a víkendových služeb.

    Každé dítě dostane přidělený den, na který bude patřit, a na tento den bude každý týden docházet na tréninky. Při trénincích se poníkáři naučí, jak o koně či poníka správně pečovat, uklízet po nich, ale především se naučí základům jezdectví, nejprve na lonži, postupem času se budou učit jezdit sami a ponyho sami ovládat.

    Každý poníkář má jedenkrát za čtyři týdny víkendovou službu, která začíná v 9:30, součástí této služby je vykydání boxů, vybrání výběhů, uklizení dvora, v letních měsících se děti zúčástňují vodění, v zimě následuje trénink jízdy na ponym. 

    Služby a tréninky jsou zpestřovány i teoretickou částí, při které se děti naučí základům, dokáží pak například popsat uzdečku, sedlo, kopyto, znají základní chody, zbarvení koní, odznaky, plemena aj..

    Každý jezdec musí mít povinně ochranou přilbu, zpočátku stačí cyklistická, postupem času doporučujeme pořídit helmu jezdeckou. Velkou výhodou je také vlastní bezpečnostní vesta, kterou si poníkáři si mohou vypůjčit, ale je lepší, pokud mají svou, není však nutné pořizovat ji hned po vstoupení do klubu.

    Každé dítě je automaticky pojištěno na úraz, i přesto však doporučujeme vlastní připojištění úrazu.

    Členský poplatek pro poníkáře činí 250,-Kč/měsíc, každé dítě má přidělený svůj variabilní symbol, který rodiče vyplní při platbě na účet jezdeckého klubu.

KB číslo účtu: 115-1528260227/0100