PŘEDSEDA & VÝKONNÝ VÝBOR

předsedkyně
  • Petra Kalová 
 
místopředsedkyně
  • Jaroslava Peksová
 
hospodářka
  • Ing. Monika Panská
 
členové
  • Martina Šádová
  • Kateřina Dušková