zpátky do minulosti

Všechno to začalo v roce 1975 pořízením poníků pro nově budovaný lesopark.
Mocná, Oliviera, Elsa, Max, Ilči a posléze i oslíci Melichar a Baltazar přitahovali zájem hlavně dětí, a tak se zrodil nápad obnovit v Chomutově tradici jezdeckého sportu a vytvořit podmínky pro jeho provozování. Od nápadu už byl jen krůček ke koupi koní.

Pak už novou Tělovýchovnou jednotu Lesoparku, vzniklou v roce 1976, čekala nejen radost z vyjížďky nebo napínavý zážitek z jezdeckých závodů, ale – a to především – mnoho usilovné práce : bylo třeba vybudovat vhodnou jízdárnu, stáje, shánět podkovářský materiál, vozatajský materiál, sedla…a obstarávat píci a slámu pro koně a celý lesopark.
Už v roce 1977 se uskutečnily první závody „Velká cena Státního statku Chomutov“ v Místě.

Výňatek z výroční zprávy po pěti letech trvání TJ:
Počet členů 140, počet registrovaných jezdců 15 + 8 dorostenců, 7 výkonnostních tříd a 1 třída mládeže.Odpracováno přes 13 500 brigádnických hodin ročně. Za 3 roky aktivního sportování 264 startů, z toho 181 úspěšných.

Výňatek z výroční zprávy po deseti letech trvání TJ:
V průběhu deseti let byla TJ oceněna titulem Vzorná, bronzovou plaketou a titulem Vzorný oddíl.

Největší úspěchy dosáhla TJ Lesopark na konci 80.let.Dvojice KADET – Jünglingová- Voborníková, dnes ošetřovatelka koní, získala mnoho výborných výsledků pod vedením trenéra M.Kuba.
Uveďme jen ty nejvýznamnější:
1988 - Přebor Severočeského kraje – 1.místo v jednotlivcích i družstvech dorostu
Přebor dorostu ČSR – Oseva Bezno – 3.místo
Mistrovství ČSSR - Liptovský Ondrej – 4.místo

1989 - Přebor Severočeského kraje – 1.místo v jednotlivcích
Přebor dorostu ČSR – Ostrava - 2.místo
Mistrovství ČSSR dorostu – Frýdek Místek – 1.místo

Za tyto výsledky Alena Jünglingová-Voborníková získala v roce 1988 a 1989 titul Nejúspěšnější sportovec Chomutovska.
Její trenér M.Kub získal v letech 1988 a 1989 titul TRENÉR ROKU.

Zahraniční závody:
1989 – Limbach-Oberfröhna NDR – 3. a 6.místo dvojice Kub-Kadet
1990 - Limbach-Oberfröhna NDR- 2. a 5.místo dvojice Jünglingová-Kadet
1990 – Mistrovství ČR dorostu – Praha Trója – 4.místo
Mistrovství ČSFR dorostu – Trenčín – 5.místo

 

 

A na závěr trochu jmen!

První členové výboru: p. Walter Markel, M. Kub, Luboš Sukdol, ing. Bohumil Šimonek, MVDr. Jiří Dobiáš, MUDr. Olga Bystroňová, p. Jana Gründlerová, p. Josef Suchý, ing. Luboš Bohuněk

První koně: Čapka, Mohyla, Nanon, Tíha, Cidlina,Dakota, a pak celá řada dalších……..

První ošetřovatelé: Alena Studničková-Kubová ( jako ošetřovatelka koní zde působí dodnes!!) Pavel Rouč

První trenér: MVDr. Jaroslav Funda

První trenéři poníků: Míša Svobodová, Míla Skramuská, Josef Untermuller

První závody: 21.5. 1978 a pak již každoročně Jarní a Podzimní závody

První závodníci: Barbora Dobiášová, Miroslav Kub, Libor Trávníček, Pavel Rouč, Josef Žák, Adolf Máj, Petr Matoušek a další

První Hubertova jízda: 19.11.1978 a dále tradičně každý rok

Dvorní fotografové: p. Karel Vála a MVDr. Jiří Dobiáš

A nesmíme zapomenout ani na ty, kteří měli na chodu TJ Lesopark významný podíl a již nejsou mezi námi…..

Byli to: ing. L. Bohuněk, ing. B. Šimonek, MVDr. J. Dobiáš, pan J. Suchý, R. Wist, Láďa Jelínek, K. Kita, a promiňte nám, pokud jsme na někoho z nevědomosti zapomněli…..

 

 


Fotogalerie: Zpátky do minulosti

—————